KØBSVILKÅR & GDPR

KØBSVILKÅR & GDPR

Denne side viser vores Købsvilkår og Privatlivspolitik.
Når du gennemfører et køb i shoppen, accepterer du betingelserne på denne side.

INDEHAVER AF SITET

KPPA v/ Kim Skovsby Jensen
Nordbirkvej 11
5240 Odense Nø
CVR 20515171
Tlf:  +45 2811 1811
E-Mail: kim@kppa.dk

Handelsbetingelser

KPPA er virksomhedens navn og et af vores produkter/brands er fotografuddannelse.nu

Brug af hjemmeside, samt eventuel udfyldelse af formular på hjemmeside forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger. Eks. ved køb at online kurser.
Idet vi behandler personoplysninger, har jeg vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Betaling
Vi modtager betaling med Dankort, og Paypal samt internationale kreditkort.

Levering af digitale produkter
Du modtager straks efter dit køb en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.
KPPA / Fotografuddannelse gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Din adgang til online produkter leveres straks efter køb via e-mail med beskrivelse af, hvordan du kommer i gang, eller hvordan du kan downloade dine filer. Levering sker i løbet af få minutter, dog kan der i helt særlige tilfælde gå længere tid, dog max 2 dage.

E-mailen sendes til den e-mailadresse, du har opgivet, da du købte produktet.

Bemærk, at der ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online produkter digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket.

Rettigheder
Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører KPPA / Fotografuddannelse

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, livehold, workshop og kurser.

Disclaimer
Anbefalingerne på fotografuddannelse.nu, i digitale produkter, er kun beregnet som information og derfor må kunden selv fortage sin egen undersøgelser forud for et køb som er anbefalet af fotografuddannelse.nu

GDPR – PERSONDATA HÅNDTERING

Brug af hjemmeside, samt eventuel udfyldelse af formular på hjemmeside forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger. Eks. ved køb at online kurser.
Idet vi behandler personoplysninger, har jeg vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Fotografuddannelse.nu v/ Kim Skovsby
 er efter reglerne dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

2. HVILKE DATA INDSAMLES

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

2.1 Automatisk indsamlet data
Hjemmeside er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrømsdata og placering af cookies er eksempler herpå.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger.
Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres:

• Dato og tidspunkt for besøg
• De sider der besøges i løsningen
• IP-adressen på den besøgende
• Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.),
• URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning i mine digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data vi er ansvarlig for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.
Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her:
https://www.google.com/intl/da/policies/

2.2. Oplysninger du selv afgiver
I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os. Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

• Kontaktoplysninger og fotos i forbindelse med fotografiske opgaver vi stiller i nogle af vores online kurser.
• Oplysninger afgivet via kontaktformular på hjemmeside.
• Oplysninger du deler med mig via sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook
• Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger.

3: ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

3.1. Formål med indsamling
Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

• Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
• Optimering af hjemmeside.
• Afgivelse af tilbud og udførelse af bestilte opgaver.
• Anvendelse af billeder på hjemmeside og i øvrigt.
• Har du indsendt en job-ansøgning, behandler jeg denne med henblik på at vurdere muligheden for en eventuel ansættelse.
• Kundekontakt

3.2. Opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:
• Oplysninger om vores kunder ligger i en WordPress hjemmeside som er hostet af one.com
• Såfremt du sender os en job-ansøgning, vil vi som udgangspunkt slette den senest 6 måneder efter modtagelsen, medmindre vi vælger at gå videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ansøgningen.

3.3. Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver udelukkende kunder og modellers oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. Derudover modelfotos blive delt i det omfang, de benyttes.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt jeg videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer jeg, at jeg overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.
Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som jeg ikke er ansvarlig for.

4: COOKIES

Vores hjemmeside anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

4.1. Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?
Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Cookies anvendes af stort set alle websites. Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

4.2. Slet eller slå cookies fra i browseren
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.
Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du skal blot være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres unødig besværlig. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

5: SIKKERHED

Vi følger de gængse regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

6: DINE RETTIGHEDER

6.1. Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

6.2. Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark eller i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.

6.3. Rettelser og/eller sletning
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis vi behandler dem på baggrund af et samtykke, som du ønsker at trække tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os, dog med modifikationer hvis behandlingen er en del af en kontraktlig forpligtelse, f.eks. som model. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.4. Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

6.5. Ret til udlevering af din persondata
Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret. 
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af et samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

6.6. Du har ret til at klage til Datatilsynet
Vi er (som dataansvarlig) underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.
Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med os, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
.
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

7. VERSION

Denne privatlivspolitik er opdateret den 1/12 2019.

Fotografuddannelse logo

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær først i rækken når der kommer nye kurser og konkurrencer.