Whocopied.me En fotografelevs uddannelsesbeskrivelse - Det er sjovt og kreativt udviklende
Gratis-indhold

En fotografelevs tanker og værdier som fotograf

På det 2-årige kursusforløb ved Key Point Photography Academi lærer eleverne at:

Af børnefotograf: Karina Frausing Bennedsen

 • Fotografere som de gamle mestre.
 • Arbejde hurtigt, effektivt og professionelt.
 • Forstå og udvikle vores kreativitet.
 • Tjene penge som fotograf.
 • Udvikle et stort netværk.
 • Undgå dyre fejlinvesteringer og tidsspilde.
Børnefotograf Karina Frausing Bennedsen

Forløbet henvender sig til personer, der elsker at tage billeder samt udtrykke sig kreativt, som også gerne vil bygge en forretning op, men som mangler at få helt styr på al den vigtige fagteori samt viden om, hvordan de bedst driver en forretning som fotograf.

Ud over fagteorien lærer eleverne også, hvordan man

 • Bygger en forretning op fra bunden
 • Laver et godt kundeflow
 • Håndtere kunder samt de psykologiske mekanismer der ligger bag
 • Markedsfører sig både online og fysisk
 • Fastlægger priser og laver forretningsbudgetter
 • Laver forretningsplaner
 • Planlægger og udvikler forretningsstrategi
 • Tjener penge som fotograf – Mellem hver undervisningsgang skal hver elev ud at tjene penge som fotograf. Første gang skal eleven tjene 200 kr., gangen efter 400 kr. osv. Følger eleverne planen vil de i løbet af de 2 år have tjent 55.300 kr. Jeg som underviser ved af erfaring, hvilke ting, og i hvilken rækkefølge, alt skal gøres, for at en elev kan stå med en færdig forretning og oven i købet have tjent mere på uddannelsen, end den har kostet. Beløbet varierer alt efter elevens fokus, mål og arbejdsindsats. Går eleven all in og starter op som fuldtids selvstændig vil beløbet som udgangspunkt være større.
Børnefotograf Karina Frausing Bennedsen

Ovenstående punkter tænkes hele tiden ind i undervisningen og er en del af undervisningen. Undervisningen består dermed ikke kun af fagteori.

Ved hver undervisningsgang er der opfølgning og erfaringsudveksling i forhold til at starte op som selvstændig, drive forretning og tjene penge som fotograf.  Derudover indtænkes kundeflow, kundehåndtering, markedsføring og alle de andre ting, der har relevans i forhold til at bygge en forretning op fra bunden.

Ud over at lære ovenstående, så indgår en KKP-elev i et kæmpe netværk af fotografer, som består af alle de fotografer, som har gennemført det 2-årige forløb. Dette netværk byder bl.a. på (også efter det 2-årige forløb er gennemført):

 • Sparring og erfaringsudveksling i forhold til at arbejde og markedsføre sig som selvstændig fotograf
 • Faglig udvikling
 • Samarbejde om større kundeopgaver
 • Kursusdage hver måned, hvor man frit kan deltage.

Selvom uddannelsen teknisk set er færdig efter 2 år, så vil elever, som har gennemført det 2-årige forløb, fortsat have adgang til al den nyeste undervisning, der løbende udvikles. På den måde kan fotografen altid være fagligt opdateret.